Podejmuj szybsze i optymalne decyzje biznesowe online

Szybko oceniaj potencjalnych klientów online i bądź na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi Twoich kontrahentów lub konkurentów.

D&B Credit Reporter

D&B Credit Reporter to doskonałe rozwiązanie ułatwiające małym i średnim firmom podejmowanie optymalnych decyzji kredytowych. Możesz dokonać szybkiej oceny potencjalnych klientów za pomocą przejrzystych informacji zawartych w raportach kredytowych dających obraz kondycji finansowej firmy.

D&B Credit Reporter to łatwy w obsłudze intuicyjny interfejs użytkownika, który przyśpiesza procesy decyzyjne w firmach, a także pozwala być na bieżąco z informacjami finansowymi dotyczącymi istniejących klientów lub dostawców.

Poznaj aktualną kondycję firm, z którymi współpracujesz. Śledzenie aktualnej kondycji Twoich klientów jest obecnie w czasach wzmożonych likwidacji firm i ich problemów finansowych szczególnie istotne. Modele oceny D&B dostarczają szczegółowych informacji na temat prawdopodobieństwa nryzyka współpracy z daną firmą i wszelkich innych wskaźników odnoszących się do finansów i aktualnej kondycji tej firmy. Dowiedz się więcej o D&B Credit Reporter TUTAJ.Kiedy trzeba podejmować decyzje finansowe dotyczące kontrahentów

Szybko weryfikuj rating kredytowy firmy, aby ocenić poziom ryzyka, zdolność kredytową, zachowania płatnicze i rentowność przedsiębiorstwa.

Usprawnione raporty cyfrowe w rozwiązaniu D&B Credit Reporter zapewniają dogłębną analizę sytuacji finansowej danej firmy oraz dokładny obraz związanego z nią ryzyka finansowego.

Możesz uzyskać bezkonkurencyjne prognozy i analizy oparte na wynikach finansowych, a także informacje dotyczące płatności handlowych, zdarzeń prawnych i struktur drzew kapitałowych firm oraz inne dane pochodzące z sieci i serwisów społecznościowych stron trzecich. Dzięki wskazówkom ekspertów, takim jak ogólne ryzyko biznesowe i zalecenia dotyczące maksymalnej wysokości kredytu rozwiązanie D&B Credit Reporter umożliwia łatwą ocenę ryzyka i podjęcie najlepszej decyzji finansowej dla Twojej firmy.

Kiedy trzeba ostrożnie zarządzać przepływami pieniężnymi

Pozwól sobie ocenić ryzyko przepływów pieniężnych w firmie na podstawie historii płatności, danych o trendach oraz wyników przedsiębiorstw, z którymi współpracujesz - wszystko to jest dostępne w bazie danych D&B.

Rozwiązanie D&B Credit Reporter zawiera takie wskaźniki, jak ocena zachowań płatniczych (na podstawie PAYDEX® firmy D&B) określająca historię kredytową i efektywność płatniczą firmy w ciągu ostatnich dwóch lat. Raporty zawierają również analizy predykcyjne, takie jak wskaźnik ryzyka związanego z przepływami pieniężnymi (oparta na wskaźniku zaległości firmy D&B) określający prawdopodobieństwo opóźnień w płatnościach w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Kiedy trzeba monitorować kluczowe relacje biznesowe

Możesz skonfigurować alerty, aby otrzymywać powiadomienia o problemach bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej, aby móc na bieżąco śledzić zmiany w profilach kredytowych klientów i szybko podejmować działania wobec klientów wysokiego ryzyka.

Ponieważ niektóre branże mają charakter sezonowy, inne w dużym stopniu polegają na kredytach, w jeszcze innych z kolei dominuje obrót gotówkowy, ważne jest, aby być na bieżąco z kontami i kondycją Twoich partnerów biznesowych. Dzięki rozwiązaniu D&B Credit Reporter będziesz w stanie podejmować świadome decyzje kredytowe, korzystając z największej na świecie komercyjnej bazy danych.


• Prognozowanie prawdopodobieństwa upadłości firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
• Analiza drzewa kapitałowego firmy pod kątem możliwości generowania przychodów lub ryzyka.
• Zoptymalizowane udzielanie kredytów dzięki rekomendacji kredytowej D&B.
• Powiadomienia o firmie z innych źródeł danych, np. mediów społecznościowych.
• Wartościowe i skorygowane dane pozwalające na uzyskanie zagregowanego poziomu ryzyka.
• Graficzna wizualizacja rozwoju firmy na przestrzeni 24 miesięcy.

Innymi słowy możesz:
• Uzyskać szybki dostęp do potrzebnych informacji dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.
• Oceniać nowych kredytobiorców i kontrahentów. 
• Monitorować i sprawdzać na bieżąco swoich partnerów.
• Uzyskać analizę prawdopodobieństwa niewypłacalności, zdolności kredytowej, metody płatności itp.
• Korzystać ze wskaźników i ratingów D&B, aby analizować różne aspekty wiarygodności finansowej firm, w zależności od kapitału dłużnego lub transakcji gotówkowych.

Przeczytaj więcej o rozwiązaniu D&B Credit Reporter TUTAJ.