Pozyskaj raporty o firmach dzięki nowej ofercie D&B Finance Analytics dla małych firm - Sprawdź Teraz

Wykorzystuj informacje finansowe o innych firmach do podejmowania lepszych decyzji

Sprawdzanie kluczowych danych liczbowych oraz innych informacji o partnerach to standardowe działanie podejmowane przed nawiązaniem relacji biznesowej.

Jednak zaskakująco wysokie i co najważniejsze ukryte ryzyko wiąże się z klientami, z którymi współpracuje się od dawna i którzy w przeszłości regularnie opłacali faktury. Wiele osób nie zastanawia się nad tym, że aż 80% strat finansowych firm w Europie pochodzi od długoterminowych klientów.

Dzięki regularnemu sprawdzaniu danych finansowych można na bieżąco śledzić sytuację finansową partnerów biznesowych i na tej podstawie podejmować lepsze decyzje, jako że trudności z płatnościami ze strony klienta mogą bardzo szybko wpłynąć na sytuację Twojej firmy. Na przykład jeśli klient będzie spóźniał się z opłaceniem faktury, natychmiast będzie to miało wpływ na Twoją firmę – im większy klient, tym bardziej firma odczuje to opóźnienie.

Przy zarządzaniu przepływem pieniędzy niezwykle ważna jest znajomość sytuacji finansowej klienta – jeśli wie się o jego kłopotach finansowych odpowiednio wcześnie, można przygotować się na nie, odpowiednio zarządzając operacjami pieniężnymi własnej firmy.

Wyszukiwarka firm Dun & Bradstreet umożliwia dostęp do obszernych raportów na temat polskich i zagranicznych firm. Sprawdź ją na stronie głównej naszego klepu TUTAJ.

Czy potrafisz zidentyfikować ryzyko dla Twojej firmy związane z finansowymi problemami Twoich klientów i partnerów?

Analizując dane finansowe firm partnerskich, można przewidzieć kierunek ich rozwoju. Jeśli w zakresie działalności będącej obszarem zainteresowania Twojej firmy partner wykazuje tendencję spadkową, czy to oznacza potencjalne problemy dla waszej współpracy?

Czy Twoja firma prowadzi działalność za granicą? Pamiętaj, by regularnie sprawdzać informacje o partnerach oraz ich aktualne dane finansowe. Dzięki raportom o firmach sporządzanym przez Dun & Bradstreet możesz robić to na bieżąco.

Dane finansowe firmy mogą pomóc w określeniu ryzyka biznesowego w zakresie rentowności, płynności, wypłacalności i rozwoju.

Rentowność obejmuje zwrot ze wszystkich inwestycji lub to, jakie zyski można uzyskać z wydatków firmy. Czasami rozwój i rentowność idą w parze, a czasami firma może się rozwijać, choć jej krótkoterminowe działania nie są do końca rentowne. Taka sytuacja zdarza się szczególnie często w przypadku start-upów, które czasami ponoszą duże straty, zanim ich działalność zacznie przynosić zyski.

Z kolei dobra płynność pozwala firmie uniknąć uwag dotyczących płatności lub na przykład bankructwa i wiążącego się z nim nieopłacenia faktur i rachunków.

Wypłacalność świadczy o zdolności firmy do utrzymania równowagi w zakresie finansów. Gdy ma się wystarczającą ilość własnych środków, nie ma potrzeby zaciągania poważnych zobowiązań.

Dowiedz się więcej o Raportach o firmach Dun & Bradstreet TUTAJ. Dzięki naszym raportom możesz z łatwością znaleźć dokładne i aktualne informacje o nowych i obecnych partnerach Twojej firmy.