Pozyskaj raporty o firmach dzięki nowej ofercie D&B Finance Analytics dla małych firm - Sprawdź Teraz

ZGODA NA E-MAILOWE KONTAKTY PROMOCYJNE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej przez Bisnode Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228478, NIP: 7742855054, REGON: 140015088 (dalej jako „Bisnode”).

Jednocześnie wyrażam zgodę – w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.) - na używanie przez Bisnode, dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących pozwalających na otrzymywanie wiadomości e-mail.

 

Mam świadomość, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne oraz że mogą one zostać w dowolnym momencie cofnięte przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bisnode.rodo.pl@bisnode.com, a także że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowych ani używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przed cofnięciem zgody.